Γιατί η Κύπρος αποτελεί ιδανικό τεχνολογικό κόμβο;

Μπορεί μια μικρή χώρα να αποτελέσει τεχνολογικό κόμβο; Μολονότι η βιομηχανική δύναμη μιας χώρας μικρού μεγέθους είναι περιορισμένη, αν συντρέχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσε ίσως να το επιτύχει. Αυτές οι προϋποθέσεις φαίνεται να συντρέχουν για την Κύπρο, καθώς πριν λίγο καιρό βρέθηκε στη λίστα των μελλοντικών ή αναδυόμενων τεχνολογικών κόμβων.

Η Λευκωσία είναι η πόλη που εκπληρώνει πολλά από τα κριτήρια που απαιτούνται. Αν και η Κύπρος πέρασε μια δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια, μπόρεσε και πέτυχε πανηγυρικά τους στόχους που είχε θέσει και βγήκε από την κρίση, επιστρέφοντας στις αγορές νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η Κύπρος παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της τεχνολογικής παραγωγής. Πού οφείλεται όμως αυτό;technology-792175_960_720

Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι ιδιαίτερα υψηλό στο νησί ενώ η χώρα διαθέτει και ένα αξιόλογο φορολογικό σύστημα, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Οι έξυπνα σχεδιασμένες υποδομές και τα χαμηλά κόστη για την έναρξη νέων επιχειρήσεων αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, προκειμένου μια επιχείρηση να ξεκινήσει, να μεγαλώσει και να εξελιχθεί.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος παρέχει έναν μεγάλο αριθμό φορολογικών κινήτρων για τις offshore εταιρίες, που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Τα κίνητρα αυτά απορρέουν από το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικτύου των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ψηφίστηκε από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ως η χώρα με το πιο ανταγωνιστικό σύστημα φορολόγησης.

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί το ότι η Κύπρος υποστηρίζει ένα προηγμένο δίκτυο υπηρεσιών. Οι τηλεπικοινωνιακές, ναυτιλιακές, τραπεζικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες, που υποστηρίζονται στο νησί, δίνουν λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, επιταχύνουν διαδικασίες και μειώνουν τη γραφειοκρατία, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά για την επιχειρηματικότητα σε άλλες χώρες.

Τέλος, δε θα πρέπει να παραλειφθεί η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, που είναι ζωτικής σημασίας για πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο για τις δραστηριότητές τους.

Leave a Reply