Ελάχιστες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

Στην Κύπρο, η οικονομική κρίση που μαστίζει τον αναπτυγμένο δυτικοτραφή πολιτισμό, δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Είναι εξάλλου γνωστή σε όλους η περιπέτεια με τις κυπριακές τράπεζες, το κούρεμα των καταθέσεων και την παραλίγο χρεοκοπία του κράτους. Παρ’ όλες όμως αυτές τις αντιξοότητες υπάρχουν ακόμα κάποια ψήγματα κεφαλαίων και επενδύσεων σε διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας.17664002728_acb9354acf_b-1

Ένας τομέας, όπου οι επενδύσεις δεν σταμάτησαν ποτέ, είναι αυτός των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Και αυτό συμβαίνει πρωτίστως γιατί ο τομέας αυτός επιχορηγείται σχεδόν αποκλειστικά από κρατικά κονδύλια. Δηλαδή οι μικρές πια επιχορηγήσεις δίνονται αποκλειστικά σε αυτό τον τομέα. Ίσως δικαιολογημένα, καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ο τομέας με την μεγαλύτερη ανάπτυξη, κυρίως λόγω της συνύπαρξής του με τον τουριστικό τομέα, ο οποίος ανθίζει αλλά με μικρότερους ρυθμούς.

Στον τομέα του τουρισμού δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επενδύσεις, παρά μόνο από ιδιωτικά κεφάλαια. Κάτι αντίστοιχο δείχνει να συμβαίνει και στους τομείς των μεταφορών και εισαγωγών-εξαγωγών. Αυτό πλέον τείνει να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Τι συμβαίνει όμως με τους κλάδους της έρευνας και των πρωτοποριακών ιδεών; Δυστυχώς και εδώ τα πράγματα δείχνουν να είναι αρκετά δυσοίωνα. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία έχουν μείνει σε εμβρυακό επίπεδο. Οι επιχορηγήσεις είναι μηδαμινές, τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς και ό,τι επενδύσεις στοχεύουν στην έρευνα και την τεχνολογία προέρχονται κυρίως από ιδιωτικά κεφάλαια ή από συλλογικές επενδύσεις τύπου crowdfunding.

Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου περιβάλλοντος. Ενώ στην Κύπρο εντοπίζονται αρκετές, αναφορικά με την έκταση και τον πληθυσμό της, πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες και startups, παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη, η ευρωστία και η επιτυχής πορεία αυτών, αποδεικνύονται μαθηματικά για ιδιαίτερα ικανούς λύτες. Είναι γεγονός ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων, μόνο ελάχιστες κατορθώνουν να καταξιωθούν στο αγοραστικό περιβάλλον της Κύπρου. Ενώ η έρευνα και η τεχνολογία παραμένουν χωρίς επενδύσεις, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέοι επιχειρηματίες που δεν πτοούνται αλλά επιμένουν και νικούν.