Η επιχειρηματική καινοτομία θα φέρει την ανάπτυξη στην κυπριακή οικονομία

Η στήριξη της έρευνας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία, μια οικονομία η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα μετα-μνηνομιακή ταυτότητα.

Η Κύπρος βρίσκεται σε σημείο κομβικό μεταξύ τριών ηπείρων και, ούσα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, μπορεί και πρέπει να παλέψει ενάντια σε παλιούς και σύγχρονους ‘δαίμονες’ για να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Πριν 2 χρόνια, ίσως πολλοί πίστευαν ότι η κυπριακή οικονομία είχε μπει σε ένα μονοπάτι παρακμής και διάλυσης χωρίς γυρισμό. Οι ‘Κασσάνδρες’ διαψεύστηκαν και μετά από δυο χρόνια σκληρών οικονομικών μέτρων, κουρέματος καταθέσεων, capital controls και μνημονίου, η κυπριακή οικονομία κατάφερε να ορθοποδήσει και να παρουσιάσει αξιοσημείωτα σημάδια ανάπτυξης. Τα εύσημα της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας και η επιτυχής ολοκλήρωση του διεθνούς προγράμματος ‘οικονομικής σωτηρίας’ μπορούν να μετουσιωθούν σε θετικά οικονομικά πρόσημα, ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας, ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, τόνωση της επιχειρηματικότητας, μεγιστοποίηση εκμετάλλευσης φυσικών πόρων κι άλλων στρατηγικών κεφαλαίων.download-94

Βασικός πυλώνας για τη νέα σελίδα της κυπριακής οικονομίας είναι η στήριξη και προώθηση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ήδη πολλές επενδυτικές πρωτοβουλίες (κρατικές, διεθνείς, ιδιωτικές) που δείχνουν ότι ολοένα κι αυξάνει η εμπιστοσύνη των επενδυτών, όσον αφορά τις θετικές οικονομικές προοπτικές. Μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές πρωτοβουλίες υπέρ της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κύπρο είναι το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα «RESTART 2016-2020» το οποίο βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του ΙΠΕ (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) και είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στους πλέον καίριους τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως πχ. τουρισμό, ενέργεια, ναυτιλία-μεταφορές, επικοινωνία & τεχνολογίες, και γεωργία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Πετρίδη, σκοπός της κυπριακής κυβέρνησης είναι η ουσιαστική οικονομική στήριξη του εξειδικευμένου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και η σωστή εκμετάλλευση των εγχώριων και κοινοτικών επενδυτικών κονδυλίων για τη δημιουργία άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει στην αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του «RESTART 2016-2020» είναι η ηλεκτρονική πύλη ‘IRIS’ μέσω της οποίας θα παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης στους ενδιαφερόμενους, αλλά και στους δικαιούχους των κονδυλίων.

Η Κύπρος αλλάζει σελίδα, καινοτομεί και κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία!