Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) εδρεύει στη Λεμεσό, λειτουργεί από το 2007 και παρέχει τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στους ενδιαφερόμενους.

Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικών Επιστημών και Επιστήμης Τροφίμωνbooks-552607_960_720

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στο συγκεκριμένο τμήμα είναι ‘η βιοτεχνολογία φυτών’, ‘η βιοτεχνολογία ζώων’ και ‘η βιοτεχνολογία τροφίμων’.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τμήμα είναι ‘η βιοεπιστήμη και τεχνολογία’ και ‘η διαχείριση ενεργειακών πόρων’.

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Το συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνει τα προγράμματα ‘η δίοικηση: επιχειρηματικότητα και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων’ και ‘η διεθνής διοίκηση τουρισμού και επιχειρήσεων φιλοξενίας’.

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος έχουν ως αντικείμενο ‘τα ναυτιλιακά και τα χρηματοοικονομικά’, ‘τα ναυτιλιακά και τη διοίκηση’, ‘τη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων’ και ‘τα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση’.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το τμήμα νοσηλευτικής περιλαμβάνει τρία προγράμματα και είναι η ‘προηγμένη νοσηλευτική και φροντίδα υγείας’, η ‘μαιευτική’ και η ‘ψυχιατρική νοσηλευτική-νοσηλευτική ψυχικής υγείας’.

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Σε αυτό το τμήμα διδάσκονται τα μεταπτυχιακά ‘νέες τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας’ και το ‘ψηφιακά μέσα και δημοσιογραφία’.

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Στο τμήμα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ‘μυαλό και γνωστικές επιστήμες’.

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν είναι ‘η οπτική επικοινωνία στα νέα μέσα’, ‘ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνιδιών και διαδραστικών τεχνολογιών’, ‘τα διαδραστικά πολυμέσα’ και ‘ο σχεδιασμός για αλληλεπίδραση’.

Τμήμα Καλών Τεχνών

Στο τμήμα διδάσκεται ‘η ιστορία και θεωρία της τέχνης’.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το τμήμα διδάσκει τα μεταπτυχιακά ‘βιοϊατρική μηχανική’, ‘ηλεκτρολογική μηχανική’ και ‘επιστήμη και μηχανική δεδομένων’.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τμήμα, είναι ‘τα ενεργειακά συστήματα’ και ‘η μηχανολογική μηχανική και μηχανική υλικών’.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Το τμήμα διδάσκει τα προγράμματα ‘γεωπληροφορική και γεωχωρικές τεχνολογίες’ και ‘πολιτική μηχανική και αειφόρος σχεδιασμός’.