Νέες τάσεις καινοτομίας στην κτηνοτροφική παραγωγή της Κύπρου

Η εκτροφή των μηρυκαστικών στην Κύπρο έχει αρχίσει να μετακινείται προς υψηλότερα συστήματα εισροών, ακολουθώντας την τάση της εποχής που ισχύει στις περισσότερες χώρες στον κόσμο. Οι φάρμες αλλά και οι παραγωγοί συνεχώς μειώνονται στις μέρες μας, πράγμα που έχει ιδιαίτερη επίδραση στην αγροτική οικονομία. Σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου, όπου η μικρή παραγωγή μηρυκαστικών αποτελεί τη μοναδική οικονομική δραστηριότητα, παρατηρούνται εντονότερα τα φαινόμενα αυτής της επίδρασης, καθώς ολοένα και περισσότεροι κτηνοτρόφοι, που ασχολούνται με την εκτροφή αιγοπροβάτων, εγκαταλείπουν τις περιοχές τους.board-223322_960_720

Οι μεγαλύτερες κτηνοτροφικές μονάδες υψηλών εισροών βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγόμενα σιτηρά ή σε τροφές υψηλών πρωτεϊνών για την εκτροφή των ζώων τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους σχετικούς κινδύνους. Ένας από τους πιο βασικούς κινδύνους είναι οι πολύ υψηλές τιμές αυτών των προϊόντων στη διεθνή αγορά. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες μονάδες προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για την εισαγωγή καινοτομιών που βελτιστοποιούν την παραγωγικότητα και αυξάνουν το εισόδημα των αγροτών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών έχουν εισαγάγει μια πληθώρα καινοτομιών στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων τους, πράγμα που έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των μονάδων τους. Ωστόσο, η υψηλή συγκέντρωση μονάδων επεξεργασίας βοοειδών σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και της πυκνότητας του πληθυσμού των βοοειδών στην Κύπρο, εγείρει ζητήματα περιβαλλοντικής φύσης.

Οι παραγωγοί αιγοπροβάτων έχουν επίσης εισαγάγει καινοτομίες που βελτίωσαν την παραγωγή τους. Αυτές οι καινοτομίες σχετίζονται με την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης, που διευκολύνουν τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και συμβάλλουν στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

Καθώς η εκτροφή μηρυκαστικών, και ιδιαίτερα των βοοειδών, κινείται προς τον πλήρη εκσυγχρονισμό, οι πρώην «οικογενειακές» μονάδες μετατρέπονται σε επαγγελματικού τύπου επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να βασίζονται περισσότερο στην πρόσληψη προσωπικού. Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωση τέτοιου είδους μονάδων, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο αγροτικός τομέας στο προσεχές μέλλον.