Τα καλύτερα διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μηχανική-Τεχνολογία στην Κύπρο

Το διαδίκτυο στη σύγχρονη εποχή αποτελεί κομβικό κομμάτι στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Μέσω αυτού ψυχαγωγείται, ενημερώνεται, δουλεύει, κοινωνικοποιείται, μπορεί να προβάλλει προσωπικές του δημιουργίες και φυσικά να λάβει μόρφωση σε τομείς που τον ενδιαφέρουν. Στον τομέα της διαδικτυακής μόρφωσης και εκπαιδευτικής κατάρτισης, υπάρχουν κυπριακά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί. Η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων (e-mail) του σπουδαστή με τη σχολή του, με την παρακολούθηση και την επικοινωνία μέσω βίντεο και γενικά με τη χρήση εργαλείων που βοηθούν στην αλληλεπίδραση και τη διαδραστικότητα μέσα από τη χρήση του υπολογιστή. Αυτού του είδους η εκπαίδευση, είναι πολύ χρήσιμη για εκείνους που δουλεύουν και για εκείνους που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούν να μετακομίσουν και να ζήσουν στην πόλη όπου διδάσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει.growth-1245933_960_720

Συγκεκριμένα, για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική και στην Τεχνολογία μπορεί να παρακολουθήσει μέσω του διαδικτύου τα εξής προγράμματα:

  • Το πρόγραμμα ‘Εκπαιδευτική τεχνολογία και επιστήμες αγωγής’ διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα από το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
  • ‘Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και μάθησης’ διδάσκονται στα αγγλικά και στα ελληνικά από το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριο αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι η χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της εκπαίδευσης (π.χ. διαδικτυακή διδασκαλία).
  • ‘Τα συστήματα πληροφορικής’ διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα συστήματα πληροφορικής να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των επιχειρήσεων και της αγοράς.
  • Το πρόγραμμα ‘Αειφόρα ενεργειακά συστήματα’ διδάσκεται από το ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου στα αγγλικά και από το πανεπιστήμιο Frederick και έχει ως στόχο την κατάρτιση των σπουδαστών πάνω στη διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • ‘Η διασφάλιση ποιότητας’ είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο διδάσκεται από το πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας στην αγγλική γλώσσα. Έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνικών και ικανοτήτων κατάλληλων για τη διαχείριση και τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων.