Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου – Η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, κυρίως δε αυτή που βασίζεται στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Μέσω startups υψηλής τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί σημαντική στροφή προς την εξωστρέφεια, και μάλιστα με πολύ καλές συνθήκες ανταγωνιστικής βιωσιμότητας.

????????????????????????????????????

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η κατασκευή του πολυαναμενόμενου Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο (επαρχία Λεμεσού). Πρόκειται για ένα τεράστιο και φιλόδοξο έργο συνολικής έκτασης 328.000 τ.μ. με συνολική ανάπτυξη έκτασης που θα αγγίζει τα 120.000 τ.μ. Ήδη, τα πρώτα 3,5 εκ. ευρώ του έργου έχουν συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατασκευή λειτουργικών δομών, όπως π.χ. δίκτυο ηλεκτροδότησης-ύδρευσης-αποχέτευσης, δρόμοι και τηλεφωνικό δίκτυο.

Το Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτικών κοινοπραξιών από Κίνα, Ισραήλ, Αγγλία και Ρωσία. Η διαδικασία των επενδυτικών προσφορών λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016. Αυτή η τεράστια έκταση θα παραχωρηθεί από το κράτος υπό τη μορφή leasing σε βάθος 50 ετών. Πρωταρχικός στόχος είναι η λειτουργία του εντός πενταετίας από την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων.

Στα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας συμπεριλαμβάνονται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες θα πρέπει να έχουν πείρα σε παρομοίου μεγέθους έργα ή να έχουν λάβει μέρος σε τουλάχιστον δυο κατασκευαστικά έργα αξίας τουλάχιστον 10 εκ. ευρώ,
  • να είναι στελεχωμένες από άτομα με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε θέματα κατασκευής και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων υψηλής τεχνολογίας,
  • θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναλυτικό master plan, αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας, και αποδείξεις οικονομικής επάρκειας για την επιτυχή ολοκλήρωση και διαχείριση του συγκεκριμένου έργου.

Μέσω του Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου, η Κυπριακή Κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα τονωθεί τόσο η εγχώρια νεοφυής επιχειρηματικότητα όσο και η προσέλκυση ισχυρών ξένων επενδύσεων. Μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό σημαντική θέση κατέχει και η εξαγωγή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής καινοτόμου τεχνολογίας.

Συνοψίζοντας, πρόκειται για κατασκευαστικό έργο καίριας στρατηγικής σημασίας το οποίο, ύστερα από 11 χρόνια καθυστερήσεων, θα δώσει σημαντική ώθηση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα στους τομείς καινοτομίας, ερευνών και υψηλής τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, θα δοθούν κίνητρα σε νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα, ενώ παράλληλα η Κύπρος θα μπει στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας.