Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) – Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Κύπρος είναι η έδρα πανεπιστημίων, ιδιωτικών και δημοσίων, τα οποία μπορούν να παρέχουν στους φοιτητές τους ανώτατη μόρφωση και εκπαίδευση. Ένα από τα δημόσια πανεπιστήμια είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο εδρεύει στη Λεμεσό, ιδρύθηκε το 2004 και παρέχει τις υπηρεσίες του από το 2007. Διαθέτει έξι σχολές, οι οποίες είναι:study-763571_960_720-1

  • Η σχολή επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει το τμήμα δημόσιας επικοινωνίας και το τμήμα επικοινωνίας και σπουδών διαδικτύου.
  • Οι γεωτεχνικές επιστήμες και η διαχείριση περιβάλλοντος είναι σχολή στην οποία ανήκουν το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας περιβάλλοντος, και το τμήμα βιοτεχνολογίας, γεωπονικών επιστημών και επιστήμης τροφίμων.
  • Η σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών περιλαμβάνει το τμήμα καλών τεχνών και το τμήμα πολυμέσων και γραφικών Τεχνών.
  • Η μηχανική και τεχνολογία είναι σχολή η οποία περιλαμβάνει το τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής, το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών και επιστήμης και μηχανικής υλικών και το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής.
  • Η σχολή διοίκησης και οικονομίας περιέχει το τμήμα χρηματοοικονομικών και ναυτιλίας, το τμήμα διοίκησης ξενοδοχείων και τουρισμού, το διατμηματικό πρόγραμμα διοίκησης και το τμήμα εμπορίου.
  • Οι επιστήμες υγείας περιλαμβάνουν το τμήμα επιστημών αποκατάστασης, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για τη δημόσια και περιβαλλοντική υγεία και το τμήμα νοσηλευτικής.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει και κέντρο γλωσσών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπως τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ρώσικα και τα Ισπανικά.

Στόχοι του ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης, επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση ώστε ο σπουδαστής να μπορέσει να ακολουθήσει με τα καλύτερα εφόδια την καριέρα στον τομέα της αγοράς και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας. Επίσης, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. έχει ως σκοπό με το ερευνητικό του έργο, να βοηθήσει στην επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής εξέλιξης.