10 προπτυχιακά προγράμματα πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών της Κύπρου.

Ο τομέας της παιδείας της Κύπρου δίνει μεγάλη σημασία στον χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης, παρέχοντας προπτυχιακά προγράμματα που εξειδικεύονται στην πληροφορική και την τεχνολογία πληροφοριών. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που διδάσκουν αυτά τα προγράμματα είναι δημόσια και ιδιωτικά. Προτού γίνει όμως μία καταγραφή των προπτυχιακών προγραμμάτων, καλό είναι να αποσαφηνιστούν οι διαφορές μεταξύ πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών.

Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριώνeducation_key_keyboard-1

Ξεκινώντας από την πληροφορική, αντικείμενο της είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων πάνω

σε θέματα όπως τα λειτουργικά συστήματα, τα προγράμματα (software) και οι εφαρμογές (application). Γνώση της πληροφορικής σημαίνει γνώση και χειρισμό αλγορίθμων με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικών προγραμμάτων ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων στον τομέα της πληροφορίας. Η πληροφορική με άλλα λόγια μαθαίνει στον σπουδαστή τη ‘γλώσσα του υπολογιστή’.

Από την άλλη, η τεχνολογία πληροφοριών αποτελεί την ‘πρακτική’ πλευρά της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σπουδαστές θα πάρουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα, τις εφαρμογές και τα λειτουργικά συστήματα με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων μίας επιχείρησης, ενός φορέα, κ.α. Αυτοί θα θέσουν τα ερωτήματα και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από την εφαρμογή όσων δημιουργούνται από τους επιστήμονες της πληροφορικής.

Πάνω στα δύο αυτά αντικείμενα γνώσεως, υπάρχουν τα εξής κυπριακά προπτυχιακά προγράμματα:

  • Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Διδάσκεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Πληροφορική. Διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
  • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
  • Πληροφορική. Διδάσκεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Πληροφοριακά Συστήματα (εστίαση σε τεχνολογίες διαδικτύου). Διδάσκεται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκεται στο Αμερικανικό Κολέγιο.
  • Πληροφορική. Διδάσκεται στο CtlEurocollege.
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα. Διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
  • Εφαρμοσμένα Πολυμέσα. Διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
  • Πληροφορική. Διδάσκεται στο Αμερικανικό Κολέγιο.

Οι τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή του διαδικτύου, αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της καθημερινότητας των ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη και η Κύπρος δεν μπορούσε παρά να είναι παρούσα στην ανάλογη εκπαίδευση του ανθρώπινου της δυναμικού.