Η κυπριακή οικονομία σε τροχιά καινοτομίας και ανάπτυξης

Στην αρένα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας του σήμερα η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται από την καινοτομία και την ανάπτυξη περισσότερο από ποτέ. Η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της διαφοροποίησης γίνεται δυσκολότερη, γιατί ο ανταγωνισμός δεν …

Η Συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καινοτομία και την Έρευνα

Είναι πολύ σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε χώρας να προωθούν πραγματικά τη γνώση, χωρίς να μένουν στάσιμα ή να φυτοζωούν. Φυσικά, υπάρχουν πολλά προβλήματα που ενδέχεται να αποτρέψουν την ευημερία ενός Πανεπιστημίου. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση …

Τι Περιμένουμε από την Τεχνολογία για το 2017

Η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μέρα με τη μέρα, νέα τεχνολογικά επιτεύγματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Προτού προλάβει η κοινωνία να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, νέα …

Επιτάχυνση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Κύπρο

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια νέα δυναμική στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, την συνεχή εμφάνιση νέων επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία, καθώς …

Ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την καινοτομία σε μικρές αναπτυσσόμενες Χώρες

Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν οι επιχειρήσεις στις μικρές αναπτυσσόμενες χώρες λειτουργούσαν υπό το καθεστώς ενός σχετικού προστατευτισμού, σήμερα είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και αναγκάζονται να δώσουν σκληρές διεθνείς μάχες. Η παγκοσμιοποίηση καλεί τις επιχειρήσεις …

Καινοτομία και δικτύωση μεταξύ μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Κύπρο

Στην Κύπρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός καινοτόμων ΜμΕ, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις εκθέσεις της ΕΕ που την κατατάσσουν 14η μεταξύ 27 χωρών στον τομέα της καινοτομίας. Αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει πατέντες …

Στρατηγικές καινοτομίες των ΜΜΕ στην Κύπρο, μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα

Στο πλαίσιο της πολιτικής “Στρατηγική για την Ευρώπη 2020” και στην προσπάθειά της να επιτύχει το όραμά της για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η ΕΕ έθεσε πρόσφατα τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες: την έξυπνη ανάπτυξη, που …