Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κύπρο

Είναι γεγονός ότι οι τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και μαθαίνουμε. Επομένως, είναι φυσικό οι ΤΠΕ να εντάσσονται δυναμικά στην καθημερινότητα επιχειρήσεων κάθε …